تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


تعیین ارزش برند ( ارزش‌گذاری برند )

2017. május 14. 10:31 - kiol1242

تعیین ارزش برند ارزش گذاری برند ، ارزش‌گذاری علائم تجاری ، اندازه‌گیری ارزش برند ،  ارزش‌گذاری علامت تجاری ، برآورد قیمت برند و براورد ارزش برند همان‌طور که هر برند در ترازنامه سازمان خود ارزش مخصوص به خود را دارد، در بازار نیز ارزش خاص خود را داراست. این مسئله موضوعی است که توسط صنعت تعیین…

Tovább
komment