تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


کالت برندینگ Cult Branding

2016. június 10. 10:42 - kiol1242

تیم مشاوران مدیریت ایران : برند فرقه یا برند کیش (کالت برند Cult Brand ) یکی از 21 نوع برند است و در زیر عنوان برندینگ، جز برند متخاصم Hostile Brand دسته‌بندی می‌گردد. کالت برند بر اساس وفاداری مشتریان حول یک دسته، گروه، فرد یا محصول در یک جامعه شکل می‌گیرد. برند فرقه علاقه‌ای به دیگران ندارد،…

Tovább
komment