تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


جایگاه‌یابی برند Brand Positioning

2016. augusztus 26. 13:01 - kiol1242

جایگاه برند چیست ؟ جایگاه برند فرآیندی است که در آن برند دارای جایگاهی خاص در ذهن مشتری خواهد شد. از جایگاه برند همچنین به یک استراتژی جایگاه‌یابی برند Brand Positioning Strategy  ، استراتژی برند Brand Strategy ، و یا یک بیانیه جایگاه برند تعبیر شده است. کتاب " جایگاه‌یابی : نبردی برای ذهن شما"…

Tovább
komment