تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


شارکتینگ Sharketing

2016. október 21. 17:39 - kiol1242

شارکتینگ Sharketing شارکتینگ Sharketing تشکیل‌شده است از شارک Shark ( کوسه ) + مارکتینگ Marketing ( بازاریابی ). بازاریابی تاکنون اصلاحات بسیاری به خود دیده است.اصطلاحاتی که گاه عجیب ولی کاربردی هستند. شارکتینگ یکی از این اصطلاحات است که در دیکشنری بازاریابی وجود ندارد. در کل به الگوبرداری از…

Tovább
komment