تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


بازاریابی چریکی – سه گام اساسی برای طراحی بازاریابی چریکی

2017. január 29. 21:08 - kiol1242

چرا طراحی بازاریابی چریکی ؟ ایجاد و حفظ یک کسب‌وکار در شرایط کنونی جهان ، یک کار ساده نیست. باوجوداین تعداد کسب‌وکار در داخل و سطح بین‌الملل ، بسیاری از مدیران باهوش به دنبال راهکاری نوین برای تقویت جایگاه برند شرکت خود در  عرصه رقابت هستند ، زیرا که می‌دانند که با کوچک‌ترین بی‌توجهی ، سهم بازار…

Tovább
komment