تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


روانشناسی لوگو – معنی شکل‌ها در طراحی لوگو

2016. július 29. 10:10 - kiol1242

لوگو Logo (نماد تجاری, نشان تجاری, آرم سازمانی) تیم مشاوران مدیریت ایران: لوگو یکی از عناصر هویت برند بوده و مسئول اصلی نظارت بر طراحی لوگو مدیر عامل، مدیریت بازاریابی و یا مدیریت برند و یا یک مشاور حرفه‌ای برند است. اگر طراحی لوگو به درستی صورت پذیرفته شده باشد، ابزاری قدرتمند در ارتقا جایگاه…

Tovább
komment