تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


معرفی محصول جدید

2017. szeptember 16. 08:42 - kiol1242

معرفی محصول جدید معرفی محصول جدید به بازار می‌شود، نقطه اوج تجلی زحمات کارکنان یک سازمان است. اما چگونه باید از موفقیت سازمان در زمان معرفی محصول به بازار مطلع شد؟ آیا معرفی محصول جدید به بازار ، بر اساس همان برنامه‌های از پیش تعیین شده است ؟ برای رشد درآمد ناشی از محصول جدید ( بر اساس اهداف از…

Tovább
komment