تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


4 روش برای موفقیت در مصاحبه استخدام ( گزینش حضوری )

2016. szeptember 16. 14:12 - kiol1242

تیم مشاوران مدیریت ایران : برخی از افراد، هرچند که از کار خود ناراضی هستند اما به راحتی نمی‌توانند کار خود را تغییر دهند ، زیرا که هنگامی که بحث کار و استخدام پیش می‌آید ، اغلب به یاد روز اولی که برای مصاحبه استخدام ( مصاحبه شغلی ) رفته بودند ، خواهند افتاد. استرس‌ها پیش از برخورد با مصاحبه‌کننده…

Tovább
komment