تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


۱۰ استراتژی برندسازی موثر برای جذب مشتری

2017. szeptember 04. 17:03 - kiol1242

برندسازی Brand Building برندسازی یکی از ابعاد جامع توسعه کسب‌وکار و تقویت جایگاه افراد در جامعه و بازار است. وظیفه برندسازی تنها افزایش جاروجنجال و آگاهی از برند نیست ؛ بلکه به دنبال هویت بخشی به برند و ارزش ‌آفرینی برای برند است. ظهور برنامه‌های تعاملی و مشارکتی سبب شده است تا تعداد زیادی از…

Tovább
komment