تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


اصول مذاکره – ۱۰ تکنیک برای بهتر مذاکر کردن

2017. szeptember 25. 10:42 - kiol1242

اصول مذاکره اصول مذاکره چیزی است که میتوان آموخت ، زیراکه مذاکره یک مهارت و دانش مرتبط با آن را اصول و فنون مذاکره مینامند. معمولا کارآفرینان مذاکره‌کنندگان خوبی نیستند. غالبا برای اولین بار در جایگاه مدیر یک کسب‌وکار ایستاده و برای ارتباط با سایر شرکت‌های تامین کننده یا توزیع‌کننده و یا حتی اعضای…

Tovább
komment