تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


بازاریابی مفهوم ، نسل بعدی بازاریابی محتوا است. Context Marketing

2016. október 15. 11:52 - kiol1242

بازاریابی مفهوم Context Marketing تیم مشاوران مدیریت ایران : از زمانی که برای اولین بار در زبان فارسی بازاریابی مفهوم ( بازاریابی مفهومی  Contextual Marketing ) را معرفی نمودیم ( در آن زمان تنها 5 سایت به زبان انگلیسی در این مورد توضیحاتی ارائه نموده بودند ) هر زمان که این مفهوم را دوباره در گوگل…

Tovább
komment