تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


بازاریابی یک به یک One-to-One Marketing

2017. július 01. 12:19 - kiol1242

بازاریابی یک به یک چیست ؟ بازاریابی یک به یک  { بازاریابی ۱:۱  /  Personalized Marketing  /  Individual Marketing  }  یکی از انواع بازاریابی است . یک رویکرد استراتژیک یا تاکتیکی ارتباط با مشتری است که بر اساس دسترسی سازمان به اطلاعات مشتریان شکل گرفته است . بنابراین در بازاریابی یک به یک ، سازمان…

Tovább
komment