تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


برندینگ شرکتی ( برندینگ سازمانی ) Corporate Branding

2017. szeptember 09. 09:34 - kiol1242

برندینگ شرکتی چیست ؟ برندینگ شرکتی ( برندینگ سازمانی ) اشاره به فعالیت‌های مدنظر در مسیر ارتقاء نام تجاری ( نام برند ) یک واحد تجاری ( واحد حقوقی ) است. فعالیت‌های و برنامه‌ریزی‌های برندینگ شرکتی با برندینگ محصولات و خدمات متفاوت است زیرا دامنه برندینگ شرکتی خیلی وسیع‌تر است. برای درک ساختار…

Tovább
komment