تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


برند چه چیزی نیست ؟ ( یک نام ، یک برند نیست )

2017. július 30. 11:02 - kiol1242

یک نام یک برند نیست هرچند که ما با یک نام تجاری کسب‌وکار ما را انجام می‌دهیم ، اما همین‌جا باید گفت که نام یک برند نیست.   برند جزء عناصر جانبی نیست . برند نکته اصلی است ( رابرت بوش از شرکت بوش آلمان )   تیم مشاوران مدیریت ایران از اولین شرکت‌هایی بود که بحث برندینگ و برندسازی را به شکل…

Tovább
komment