تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


قیف فروش و اشتباهات مدیر فروش

2017. május 29. 11:04 - kiol1242

قیف فروش و اشتباهات مدیر فروش یک ضرب مثل قدیمی انگلیسی می‌گوید : یک کشتی سوراخ ، امپراتور وار غرق میشه. در بازار رقابتی کنونی، یک قیف فروش سوراخ ، پول را از جیب شما به جیب رقیبتان خواهد ریخت. هرچند که داشتن یک قیف فروش ایدئال نیز خیلی کمیاب است. اگر مدیر فروش شما یکی از این ۵ اشتباه مهلک را انجام…

Tovább
komment
Címkék: قیف فروش