تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


چرا فروشنده نمی‌تواند مشتری راغب را جذب نماید ؟

2017. november 17. 08:13 - kiol1242

مشتری راغب Lead فروشنده در طول روز با مشتریان زیادی در ارتباط است و مدیر فروش دائم به فروشنده تاکید می‌کند که این فرد که تماس گرفت یا مراجعه نمود ، مشتری است . البته منظور مدیر فروش ، ” مشتری راغب ” است که یک گام در قیف فروش به خرید نهایی نزدیک‌تر از ” مشتری بالقوه ” است. اما چرا فروشنده نمی‌تواند…

Tovább
komment