تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


۵ دلیل که برندها در ارائه نوآوری دچار شکست میشوند

2017. október 10. 22:19 - kiol1242

همیشه حق با مشتری نیست ، البته در مورد نوآوری ، همیشه حق با مشتری است. این مشتری است که تعیین می‌نماید که جهش بزرگ تجاری یک شرکت در معرفی محصولات و خدمات جدید به سمت درستی می‌رود یا خیر. مشکل اغلب برندها این است که مشتریان نسبت به کارایی محصول ” اینکه آیا این محصول می‌تواند به حل مشکلاتشان کمک نماید…

Tovább
komment