تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


۷ قانون ایجاد وفاداری به برند ، به روش کالت برند Cult Brand

2016. szeptember 09. 09:53 - kiol1242

تیم مشاوران مدیریت ایران : آرزوی هر مدیر بازاریابی یا مدیریت برند ، داشتن یک برند فرقه ( برند کیش ) Cult Brand است، زیرا که مشتریان این نوع برند دارای بالاترین سطح وفاداری به برند هستند. در ادامه سعی خواهم نمود که به ساده‌ترین شیوه، به بیان هفت قانون اصلی در یک برند فرقه بپردازم، قوانینی که آگاهانه…

Tovább
komment