تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


وظایف مدیر فروش – کار مدیر فروش چیست ؟

2017. november 26. 21:44 - kiol1242

وظایف مدیر فروش وظایف مدیر فروش در جهت افزایش توان موتور فروش شرکت تعریف و تدوین می‌گردد. مدیر فروش باید توان خوراک اطلاعاتی کافی برای افزایش عملکرد نیروی فروش خود فراهم سازد تا آنان قادر به دستیابی به اهداف پیش‌بینی ‌شده فروش و برآورده ساختن نیازهای مشتری باشند. آیا مدیر فروش همان مدیریت…

Tovább
komment