تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


Customerization تولید سلیقه گرا چیست ؟

2016. november 26. 14:00 - kiol1242

کاستومریزیشن Customerization این اصطلاح برای اولین بار به زبان فارسی ترجمه و  در خصوص آن به زبان فارسی در سایت تیم مشاوران مدیریت ایران توضیحاتی ارائه می‌گردد. کلمه  کاستومریزیشن Customerization از ترکیب دو کلمه Customer و zation (فرایند) ساخته شده و در کل به معنای "  تولید سلیقه‌گرا  " یا "…

Tovább
komment