تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


رسانه تبلیغاتی ( کانال تبلیغاتی ) Advertising Media

2017. december 18. 10:15 - kiol1242

رسانه تبلیغاتی رسانه تبلیغاتی Advertising Media اشاره به کانال‌ها یا رسانه‌هایی دارد که تبلیغ در بستر آن انجام می‌شود. رسانه آن چیزی که موجب می‌شود ، چیزی از یکجا به جای دیگر برسد. مثل سیم مسی رسانه الکتریسیته است و جریان الکتریکی را از باطری به لامپ می‌رساند. رسانه تبلیغاتی برای بیان یک پیام…

Tovább
komment