تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

مشاوره بازاریابی و فروش


بازاریابی دهان به دهان Word of Mouth Marketin

2017. április 16. 21:22 - kiol1242

بازاریابی دهان به دهان WOM Marketing بازاریابی دهان به دهان یکی از انواع بازاریابی است و به ان تبلیغات دهان به دهان نیز گفته میشود. برای مثال، در زمانی گوگل ، سرویس Gmail را در اختیار عموم قرارداد، ثبت‌نام ۵۰ هزار نفر اول در مدت ۱۰ دقیقه انجام شد. موفقیت گوگل یکی از موفقیت‌آمیزترین برنامه‌های…

Tovább
komment